Galutinę tyrimo ataskaitą galite atsisiųsti čia "Galutinė tyrimo ataskaita".

Press release

              On the February  4, 2011 was held second Steering Committee meeting of the project "Reduction of administrative burden for enterprises in Latvia - Lithuania border regions".

              The main intention of the meeting was to discuss results of the first project phase. Within the first phase was made analysis of administrative burden in Jelgava and Šiauliai cities municipality level and were elaborated concrete proposals for reduction of administrative burden at local level and changes in legislation in both - national and local level.

             It was concluded that administrative burden on direct and indirect business issues in Jelgava and Šiauliai formed 3.2 million EUR per year. For instance, living place declaration is easier in Jelgava but administrative procedures related to construction sector are less bureaucracy in Šiauliai. These difficulties come from national legislation.

             According to Latvia University Agriculture researchers opinion in mid-term (next 2- 3 years) administrative burden will be twice higher per year base on assumption that economy will recover.

             Although Jelgava and Šiauliai in general are considered as threatening towns, the researchers by working with municipality specialists have found out a range of possibilities how to reduce administrative burden.

              Overall, within the made research in Jelgava, there are elaborated more than 80 proposals for changes in municipal and national level. It would allow reducing the administrative burden by 42% per year for entrepreneurs and citizens of Jelgava.

             In Šiauliai there are elaborated 21 proposals for local and national level. The implementation would allow reducing administrative burden by 40%.

             The indicative extrapolations made by Lithuanian and Latvian researchers shows that analyzed Latvia - Lithuania cross border regions accumulates 36 million EUR per year.

             REDURDEN project outputs could act as accelerator in reducing in Latvia - Lithuania cross border municipalities administrative burden in certain percentage.

             The next phase of the project is implementation of proposals by making changes in municipal binding regulations, as well as initiating changes in legislation at national level.

             Also there will be organized 8 seminars in major Latvia - Lithuania border area cities.

 

Prasidėjo REDBURDEN projekto įgyvendinimas

            Latvijos-Lietuvos pasienio bendradarbiavimo programos Vadovaujančioji institucija (Latvijos respublikos Regioninės plėtros ministerija ir Vietos valdžia), Latvijos Žemės ūkio universitetas (Pagrindinis partneris), Šiaulių universiteto vadybos inovacijų centras, Jelgavos miesto taryba ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija pasirašė paramos sutartį dėl projekto „Administracinės naštos verslui mažinimas Latvijos Lietuvos pasienio regionuose (REDBURDEN)“ kofinansavimo.

            Projekto tikslas - išplėsti verslo įmonių veiklos galimybes Latvijos Lietuvos pasienio regionuose mažinant savivaldybės lygmenyje verslo įmonėms sukuriamą administracinę naštą.

            Lietuvoje ir Latvijoje, lyginant su kitomis ES šalimis, administracinė našta įmonėms yra didžiausia. Administracinė našta yra susijusi su įstatymais ir taisyklėmis, kurių reikalavimų verslininkai turi laikytis: specifinės informacijos pateikimas norint gauti tam tikrus leidimus, paruošimas ir pateikimas informacijos valstybinėms įstaigoms, dalyvavimas įvairiose kontrolės veiklose. Nustatyta, kad verslininkai mano, jog biurokratijos mažinimas yra viena svarbiausių priemonių siekiant pagerinti verslo plėtrą.

            Dėl verslui keliamų biurokratinių reikalavimų mažėja verslo konkurencingumas ir lėtėja verslo plėtra. Administracinė našta yra ypač didelė toms mikro, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios ketina vystyti jų verslą kaimyninėje šalyje.

            Šiuo projektu (kuris truks beveik 2 metus) planuojama identifikuoti aktualiausias savivaldybės lygmenyje teikiamas viešąsias administracines paslaugas, ištirti vietinio lygmens teisės aktus ir procedūras, kurie kuria administracinius sunkumus. Be to, projekto metu bus detalizuoti specifiniai pasiūlymai dėl administracinės naštos verslininkams Latvijos - Lietuvos pasienio rajonuose sumažinimo.

            Projektas teigiamai skatina darnų vystymąsi, todėl projektui pasibaigus bus sumažinta administracinė našta verslui Latvijos - Lietuvos pasienio regione.   Projekto metu planuojama skleisti žinias ir patirtį įvairiose Latvijos - Lietuvos pasienio savivaldybėse. Visi projekto rezultatai bus viešai prieinami, ir kiekvienas galės naudoti ar cituoti juos be specialių autorių leidimų.

            Šis projektas yra vienas iš 27 patvirtintų projektų per antrą kvietimą teikti paraiškas, 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos, kurioje iš viso buvo pateikta 70 projektų. Visi projektai yra finansuojami iki 85% Europos regioninės plėtros fondo. Šio projekto biudžetas – 224.079,00 EUR.

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa yra įgyvendinama pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą. Pagal šį tikslą Europos regioninės plėtros fondo parama daugiausia skiriama plėtoti peržengiančią sieną ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos veiklą taikant bendras tvaraus teritorijų vystymo strategijas; kurti ir plėtoti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, finansuojant integruotą teritorijų vystymąsi skatinančius tinklus ir veiksmus; didinti regioninės politikos veiksmingumą. Pagrindinis programos strateginis tikslas yra prisidėti prie tvarios ir sanglaudos siekiančios socialinės ir ekonominės pasienio regiono plėtros ir didinti jo ekonominės ir verslo plėtros konkurencinį pranašumą bei patrauklumą gyventi ir lankytis žmonėms.

            Daugiau informacijos apie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą galima rasti adresu: http://www.latlit.eu


Misija

Siekti harmoningos universiteto, verslo ir valdžios
struktūrų veiklos Šiaulių regione bei vykdyti nuolatinę
inovatyvių idėjų formavimo ir jų darnaus realizavimo funkciją.

Kontaktai

Architektų g. 1, LT-78366 Šiauliai
Tel. 8-672-26 226
Faks: 8-41-595 898
El. p. info@suvic.lt

@2010 suvic.lt Visos teisės saugomos