Apie mus

 

Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto vadybos inovacijų centras

tai Šiaulių universiteto 2000 m. gegužės 4 d. įsteigta ne pelno siekianti organizacija, veikianti mokslo naujovių bei pasiekimų taikymo visuomenės poreikiams tenkinti srityse.

Įstaiga yra juridinis asmuo, kuris veikdamas vadovaujasi savo įstatais, Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais.

 

Įstaigos veiklos tikslas

skatinti mokslu grindžiamą Šiaulių miesto ir regiono socialinę - ekonominę plėtrą.

 

Įstaigos veiklos sritys:

 • Mokslinis tiriamasis ir taikomasis darbas vadybos, ekonomikos ir viešojo administravimo srityse;
 • Regionų plėtros auditas bei naujų programų rengimas;
 • Parama smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai;
 • Verslininkų apmokymas pagal specialias programas, konsultacijų teikimas, konferencijų bei seminarų rengimas;
 • Naujovių paieška Šiaulių universiteto mokslo padaliniuose, marketingas, inovacijų diegimo problemų sprendimas;
 • Ryšių užmezgimas ir nuolatinis bendradarbiavimas su analogiškais centrais Lietuvoje ir užsienyje, keitimasis darbo patirtimi.

 

Įstaigos veiklos rūšys:

 • Visuomeninių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
 • Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
 • Konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
 • Techninis tyrimas ir analizė;
 • Reklama;
 • Niekur kitur nepriskirta verslo veikla;
 • Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

 

 

Įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi sujos veiklos tikslais.

VšĮ Šiaulių universiteto vadybos inovacijų centras bendradarbiauja su įvairių mokslo sričių ekspertais, viešojo ir privataus sektorių organizacijomis bei tyrimo centrais tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.


Misija

Siekti harmoningos universiteto, verslo ir valdžios
struktūrų veiklos Šiaulių regione bei vykdyti nuolatinę
inovatyvių idėjų formavimo ir jų darnaus realizavimo funkciją.

Kontaktai

Architektų g. 1, LT-78366 Šiauliai
Tel. 8-672-26 226
Faks: 8-41-595 898
El. p. info@suvic.lt

@2010 suvic.lt Visos teisės saugomos